412/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 29. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

412

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. i) a § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb., vyhlášky č. 8/2011 Sb., vyhlášky č. 464/2011 Sb., vyhlášky č. 457/2012 Sb., vyhlášky č. 408/2013 Sb., vyhlášky č. 347/2014 Sb., vyhlášky č. 360/2015 Sb. a vyhlášky č. 410/2016 Sb., se mění takto:

1

V příloze č. 1, části Olomoucký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk se za slovo Lužice vkládají slova , Město Libavá.

2

V příloze č. 1 se na konci části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Český Brod doplňuje slovo , Vykáň.

3

V příloze č. 1, části Ústecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Louny se za slovo Počedělice vkládá slovo , Raná.

4

V příloze č. 1 se na konci části Ústecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Most doplňuje slovo , Želenice.

5

V příloze č. 1, části Ústecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem se za slovo Záluží vkládají slova , Žabovřesky nad Ohří.

6

V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

Bangkok velvyslanectví

vkládá nový řádek, který zní:

Bejrút velvyslanectví
7

V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

Canberra velvyslanectví

vkládá nový řádek, který zní:

Dillí velvyslanectví
8

V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

Moskva velvyslanectví

vkládá nový řádek, který zní:

Nairobi velvyslanectví
9

V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

Paříž velvyslanectví

vkládá nový řádek, který zní:

Peking velvyslanectví

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:

Chovanec v. r.

MENU