409/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 29. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

409

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 89/2015 Sb. a vyhlášky č. 411/2016 Sb., se mění takto:

1

V části Jihočeský kraj, písm. e) se za slovo Deštná, vkládá slovo Hatín,, za slova Nová Včelnice, se vkládá slovo Plavsko, a za slova Pluhův Žďár, se vkládá slovo Roseč,.

2

V části Jihočeský kraj, písm. j) se za slovo Vlastiboř, vkládá slovo Vlkov,.

3

V části Jihomoravský kraj, písm. t) se za slovo Běhařovice, vkládá slovo Bezkov,.

4

V části Karlovarský kraj, písm. c) se za slovo Dalovice, vkládá slovo Děpoltovice,.

5

V části Královéhradecký kraj, písm. d) se za slova obecní úřady vkládá slovo Bašnice,.

6

V části Moravskoslezský kraj, písm. n) se za slovo Lichnov, vkládá slovo Liptaň,.

7

V části Olomoucký kraj, písm. i) se za slovo Prosenice, vkládá slovo Přestavlky,, za slovo Tučín, se vkládá slovo Uhřičice, a za slovo Výkleky, se vkládá slovo Žákovice,.

8

V části Pardubický kraj, písm. d) se za slova Horní Bradlo, vkládá slovo Hošťalovice,.

9

V části Pardubický kraj, písm. g) se za slova Horní Újezd, vkládá slovo Chmelík,.

10

V části Pardubický kraj, písm. h) se za slovo Křenov, vkládá slovo Kunčina,.

11

V části Pardubický kraj, písm. k) se za slovo Sopřeč, vkládá slovo Strašov,.

12

V části Plzeňský kraj, písm. d) se za slovo Blížejov, vkládá slovo Čermná,.

13

V části Plzeňský kraj, písm. h) se za slovo Pernarec, vkládá slovo Pňovany,.

14

V části Plzeňský kraj, písm. l) se za slovo Bukovec, vkládá slovo Černovice,.

15

V části Středočeský kraj, písm. d) se za slovo Horky, vkládá slovo Krchleby,.

16

V části Středočeský kraj, písm. e) se za slovo Hradištko, vkládá slovo Hvozdnice,.

17

V části Středočeský kraj, písm. j) se za slova Jestřabí Lhota, vkládá slovo Kbel,.

18

V části Středočeský kraj, písm. o) se za slovo Chotětov, vkládá slovo Chudíř,.

19

V části Středočeský kraj, písm. p) se za slovo Chocnějovice, vkládá slovo Jivina,.

20

V části Středočeský kraj, písm. r) se za slovo Třebestovice, vkládá slovo Velenka,.

21

V části Středočeský kraj se na konci textu písmene t) doplňuje slovo , Zduchovice.

22

V části Středočeský kraj, písm. u) se za slovo Jesenice, vkládají slova Karlova Ves,.

23

V části Kraj Vysočina, písm. m) se za slovo Římov, vkládá slovo Smrk,.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:

Chovanec v. r.

MENU