408/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 29. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
408

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 331/2012 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 9 odst. 13 tohoto zákona:


Čl. I

        Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb., vyhlášky č. 409/2012 Sb. a vyhlášky č. 388/2013 Sb., zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU