401/2017 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Částka: 142 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 23. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

401

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2017

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2018 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vyhláška č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.

Příloha k vyhlášce č. 401/2017 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018

Příloha PDF (217 kB)
MENU