400/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Částka: 141 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 23. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 30/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 16. února 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
400

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů
a ohlašování údajů z této evidence        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 149/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 15 odst. 3 a § 23 odst. 5 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, se mění takto:

        1.  V § 1 se číslo „3“ nahrazuje textem „2 odst. 1 až 3“ a slova „ , a to včetně dokladů umožňujících prokázat pravdivost těchto údajů“ se zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU