399/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 140 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. listopadu 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
399

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. listopadu 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb.,
kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o katalogu prací
ve veřejných službách a správě


Čl. I

        Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, se mění takto:

        1.  V písmenu A 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání  1.01.13 se ve sloupci Platová třída číslo „15“ nahrazuje číslem „14“.

        2.  V písmenu A 1. ČÁSTI DÍLU 1.02 v povolání  1.02.03 se ve sloupci Platová třída číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

        3.  V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání  2.02.01 se ve sloupci Platová třída číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

        4.  V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.04.32 EDUKÁTOR V KULTUŘE“ a ve sloupci Platová třída čísla „8-12“.

        5.  V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání  „2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA“ a ve sloupci Platová třída čísla „10-12“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o katalogu správních činností
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU