395/2017 Sb.Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017

Částka: 138 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 19. října 2017 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
395

SDĚLENÍ
Ministerstva průmyslu a obchodu        Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím č. 152/2017 ze dne 19. října 2017, č. j. MPO 60959/17/41000/01000, PID: MIPOX0282PC9, pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3, IČ 25677675, prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017.

        Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 7. listopadu 2017.


Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.

MENU