392/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Částka: 138 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2017 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 14. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
392

VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry        Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 7, § 12a odst. 4, § 12m odst. 6, § 13 odst. 2, § 14 odst. 3, § 15 odst. 2, § 22 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., podle § 7a odst. 7, § 7ab odst. 3, § 7ad odst. 3, § 8aj odst. 6, § 8b odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., a podle § 199 odst. 2 k provedení § 9aj odst. 6, § 12f písm. a), c) a e), § 12i odst. 3, § 16 odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 135/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, se mění takto:

        1.  V § 2 se slova „ , investičního zprostředkovatele“ zrušují.

        2.  § 5 zní:

㤠5

        Ustanovení § 116a se vztahuje pouze na banku, která má v licenci povolenou činnost podle § 1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách, a na obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU