388/2017 Sb.Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance

Částka: 136 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 15. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 196/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
388

VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2017
o  vzoru  služebního  průkazu  státního  zaměstnance


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 154 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.:


§ 1
Vzor služebního průkazu státního zaměstnance

        Vzor služebního průkazu státního zaměstnance je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Chovanec v. r.

Příloha k vyhlášce č. 388/2017 Sb.


Vzor služebního průkazu státního zaměstnance

1.  Popis

a)
Služební průkaz státního zaměstnance je plastová karta bílé barvy, rozměrů 85,60 x 53,98 mm se zakulacenými rohy s poloměrem 2,88 až 3,48 mm.
b)
Na lícové straně služebního průkazu státního zaměstnance je na prvním až druhém řádku uveden text „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE“. Na třetím řádku je uveden text „TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:“. Na čtvrtém řádku je uveden text „EVIDENČNÍ ČÍSLO STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE:“. Na pátém řádku je uveden text „DATUM VYSTAVENÍ:“ a text „PLATNOST DO:“. Na šestém řádku je uveden text „SLUŽEBNÍ ÚŘAD:“. V levé části je digitální zpracování fotografie státního zaměstnance o rozměrech 26 x 34 mm, pod ním je na sedmém řádku uveden text „ČÍSLO SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU:“. Vpravo nahoře je velký státní znak. V pravé části může být umístěn kontaktní elektronický čip. Pod každým textem na třetím až sedmém řádku je umístěno bílé pole sloužící k zapsání příslušného údaje. Do bílého pole pod třetím řádkem se zapisují údaje ve formátu akademický titul uváděný před jménem, jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul uváděný za jménem. Příjmení a označení služebního úřadu se zapisují velkými písmeny. Datum vystavení a datum platnosti se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Nebude-li platnost služebního průkazu státního zaměstnance omezena, zapíše se do příslušného bílého pole text „bez omezení“. Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. Pozadí lícové strany tvoří modrá barva plynule přecházející ve spodní části do červené barvy. Fotografie státního zaměstnance je barevná. Požadavky na technické zpracování fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vzor služebního průkazu státního zaměstnance
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU