387/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 136 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 16. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
387

VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 k provedení § 101a odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákona č. 254/2014 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č. 239/2009 Sb., vyhlášky č. 162/2010 Sb., vyhlášky č. 391/2011 Sb., vyhlášky č. 389/2013 Sb. a vyhlášky č. 218/2016 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU