363/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 127 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 30. října 2017 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

363

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I

Změna jednacího řádu státního zastupitelství

Ve vyhlášce č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb., vyhlášky č. 462/2011 Sb., vyhlášky č. 4/2014 Sb., vyhlášky č. 263/2015 Sb., vyhlášky č. 226/2016 Sb. a vyhlášky č. 166/2017 Sb., se § 9 zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení podle § 9 vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které bylo zahájeno po dni 29. září 2017, koná v prvním stupni ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky státní zastupitelství příslušné podle vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

MENU