361/2017 Sb.Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Částka: 127 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. listopadu 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. října 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
361

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2017
o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce
ve výkonu trestu odnětí svobody


        Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


§ 1

Pracovní odměna odsouzeného

        (1)  Pracovní odměnu odsouzeného zařazeného do práce ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „odměna“) tvoří

a)   základní složka odměny,

b)   odměna za práci přesčas,

c)   příplatek za práci ve svátek,

d)   příplatek za noční práci a

e)   příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

        (2)  Základní složku odměny tvoří

a)   časová složka odměny, nebo

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Pracovní odměna odsouzeného
§ 2 - Zařazení odsouzeného do skupiny podle vykonávané práce
§ 3 - Časová složka odměny
§ 4 - Úkolová složka odměny
§ 5 - Odměna za práci přesčas
§ 6 - Příplatek za práci ve svátek
§ 7 - Příplatek za noční práci
§ 8 - Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU