342/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 117 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. října 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
342

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb. a nařízení vlády č. 115/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 se za slova „orgánu sociálního zabezpečení“ vkládají slova „nebo orgánu ochrany veřejného zdraví“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU