340/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 117 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. října 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 341/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU