328/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 111 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. října 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

328

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb. a nařízení vlády č. 175/2017 Sb., se mění takto:

1

V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín 12 950
Svobodník 24 850
Desátník 26 260
Četař 27 810
Rotný 32 430
Rotmistr 34 740
Nadrotmistr 37 070
Praporčík 39 640
Nadpraporčík 42 450
Štábní praporčík 55 310
Poručík 37 310
Nadporučík 42 450
Kapitán 48 890
Major 55 310
Podplukovník 61 750
Plukovník 74 610
Brigádní generál 87 480
Generálmajor 100 320
Generálporučík 113 190
Armádní generál 126 040.
2

V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín 12 950
Svobodník 13 420
Desátník 13 900
Četař 14 370
Rotný 14 840
Rotmistr 15 310
Nadrotmistr 15 780.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.

MENU