323/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

Částka: 110 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2017 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 26. září 2017 Nabývá účinnosti: 19. října 2017
Platnost předpisu: Ano (od 1. července 2023 zrušen předpisem 283/2021 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. července 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
323

VYHLÁŠKA
ze dne 26. září 2017,
kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


Čl. I

        Za § 48 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31 až 35 zní:


㤠48a

Technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot31)

        (1)  Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami v souladu s normovými hodnotami32).

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU