316/2017 Sb.Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

Částka: 108 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. září 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. října 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
316

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. září 2017
o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru


        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé podmínky provádění společné organizace trhů v odvětví cukru.


§ 2

Poskytovatel informací

        Výrobce cukru, isoglukózy nebo bioethanolu se sídlem v České republice, který jako provozovatel potravinářského podniku oznamuje zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona o potravinách a tabákových výrobcích, poskytuje informace Fondu podle § 3.


§ 3

Poskytování informací

        (1)  Výrobce cukru z cukrové řepy nebo ze surového třtinového cukru poskytuje Fondu informace  o

a)   váženém průměru prodejní ceny cukru za měsíc a o celkovém odpovídajícím množství prodaného cukru v tunách; informaci poskytuje do dvacátého dne následujícího měsíce,

b)   váženém průměru prodejní ceny cukru odhadnuté v rámci smluv nebo jiných transakcí za probíhající měsíc a o odhadnutém odpovídajícím množství v tunách; informaci poskytuje do dvacátého dne probíhajícího měsíce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Poskytovatel informací
§ 3 - Poskytování informací
§ 4 - Přechodná ustanovení
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU