312/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 107 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. září 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
312

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. září 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy
podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 3l zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb. a nařízení vlády č. 407/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst.  8 se za slova „ovocné stromy“ vkládají slova „nebo ovocné keře“.

        2.  V § 4 odstavec  1 zní:

        „(1)  Druhem objektu v evidenci objektů je

a)   trvalý objekt,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU