303/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
303

ZÁKON
ze dne 16. srpna 2017,
kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna občanského zákoníku


Čl. I

        Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:

        1.  § 147 až 150 a § 231 se zrušují.

        2.  V § 272 odst. 1 se věta druhá zrušuje.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o soudních poplatcích


Čl. II

        Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o spotřebitelském úvěru
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU