302/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
302

ZÁKON
ze dne 16. srpna 2017,
kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna veterinárního zákona


Čl. I

        Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 písm. i) se slovo „karanténou“ nahrazuje slovem „izolací“.

        2.  V § 3 odst. 1 písm. j) se slovo „izolací“ nahrazuje slovem „karanténou“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna veterinárního zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU