299/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
299

ZÁKON
ze dne 16. srpna 2017,
kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rostlinolékařské péči


Čl. I

        Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 193/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. c) a e) se slovo „dalších“ nahrazuje slovem „pomocných“.

        2.  V § 1 odst. 1 písm. c) a v § 3 odst. 1 písm. b) se slovo „další“ nahrazuje slovem „pomocné“.

        3.  V § 2 odst. 1 písmeno z) zní:

„z)   zařízením pro aplikaci přípravků zařízení konkrétně určené pro aplikaci přípravků, včetně příslušenství nezbytného pro účinný provoz takového zařízení, jako jsou zejména trysky, tlakoměry, filtry, sítka a čisticí zařízení pro nádrže.“.

        4.  V § 2 odst. 2 písm. u) se slovo „distribuovat“ nahrazuje slovy „uvádět na trh“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o chemických látkách
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - TECHNICKÝ PŘEDPIS
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU