272/2017 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 21. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
272

VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2017
k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování
a řízení veřejných financí        Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1 a 3, § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje strukturu údajů, které dotčená osoba předkládá ministerstvu pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a stanovuje částku podle § 3 odst. 3 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, (dále jen „zákon“).§ 2

Struktura předkládaných údajů

        (1)  Strukturu předkládaných údajů podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Struktura předkládaných údajů
§ 3  
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů
Příloha č. 2 - Údaje o poskytnutých garancích
Příloha č. 3 - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Zavřít
MENU