270/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Částka: 093 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 16. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU