266/2017 Sb.Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Částka: 091 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. srpna 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. července 2017 Nabývá účinnosti: 2. září 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 470/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
266

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. července 2017
o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie


        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“) a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výše podpory a způsob její výplaty
§ 3 - Přechodné ustanovení
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU