251/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. srpna 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
251

ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách


Čl. I

        V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 219/2015 Sb., se za slova „České republiky8),“ vkládají slova „národním bodu pro identifikaci a autentizaci9) kromě údajů poskytnutých národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci,“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

_______________________________
9)
Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.“.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o občanských průkazech


Čl. II

        Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 195/2017 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zpravodajských službách
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o léčivech
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hazardních hrách
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU