244/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Částka: 088 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 3. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 30. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
244

VYHLÁŠKA
ze dne 3. srpna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 267/2015 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb., k provedení § 16 odst. 2, § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1 zákona:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU