237/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 28. července 2017 Nabývá účinnosti: 3. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
237

VYHLÁŠKA
ze dne 28. července 2017,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb.,
o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 4 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb., vyhlášky č. 209/2005 Sb., vyhlášky č. 271/2009 Sb. a vyhlášky č. 131/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 části 2 se za dosavadní text doplňuje text, který zní:

„d)   organická hnojiva a substráty, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod

Přípustné množství mikroorganismů (KTJ5))

Salmonella sp.
(v 50 g vzorku)

Escherichia coli nebo enterokoky
(v 1 g - 5 zkoušených vzorků)

negativní

4 vzorky

1 vzorek

103

5 x 103


        Metody odběru vzorků a stanovení mikrobiologických analýz budou prováděny podle zásad uvedených v AHEM 7/2001 a AHEM 1/2008.“.

Poznámka č. 5 zní:
5)
kolonie tvořící jednotky.“.

        2.  V příloze č. 3 se pod nadpis Druh hnojiva: 3. Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny, vkládá tabulka, která včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Technický předpis
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU