233/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 085 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2022 zrušen předpisem 412/2021 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
233

VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:


Čl. I

        Ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb., vyhlášky č. 362/2014 Sb., vyhlášky č. 56/2016 Sb. a vyhlášky č. 463/2016 Sb., se v příloze v části A za řádek s textem „Kapitola 377 Technologická agentura České republiky“ vkládá nový řádek s textem „Kapitola 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU