232/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
232

ZÁKON
ze dne 14. července 2017,
kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, se mění takto:

        1.  Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 457/2016 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha PDF (109 kB) ".        2.  Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k zákonu č. 457/2016 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha PDF (95 kB) ".        3.  V příloze č. 4 za tabulku „Ukazatele kapitoly  377 Technologická agentura České republiky“ se vkládá nová tabulka, která včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU