229/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

Částka: 083 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 12. července 2017 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
229

VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,
ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 5 a § 9 odst. 10 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 7 odst. 2 se slova „1 % sušiny“ nahrazují slovy „1,5 % sušiny“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Technický předpis
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU