226/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 2017 Nabývá účinnosti: 31. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
226

ZÁKON
ze dne 27. června 2017,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb. a zákona č. 162/2013 Sb., se za slova „8. březen - Mezinárodní den žen,“ vkládají slova „9. březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince,“ a slova „10. červen - Vyhlazení obce Lidice,“ se nahrazují slovy „10. červen - Den památky obětí vyhlazení obce Lidice, 18. červen - Den hrdinů druhého odboje,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU