222/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 081 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 2017 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
222

ZÁKON
ze dne 27. června 2017,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců
na území České republiky


Čl. I

        Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o azylu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna školského zákona
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Zrušovací ustanovení
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXI  
Zavřít
MENU