214/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 077 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. července 2017 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 10. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
214

VYHLÁŠKA
ze dne 10. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů


        Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb. a vyhlášky č. 383/2015 Sb., se mění takto:

        1.  § 10c včetně nadpisu zní:

㤠10c

Formy poskytování dat databáze

        (1)  Data databáze poskytuje Zeměměřický úřad v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační systém zeměměřictví, v těchto formách:

a)   datové soubory,

b)   prohlížecí služba, nebo

c)   služba stahování dat.

        (2)  Data databáze ve formě podle odstavce  1 písm. a) nebo c) se poskytují na základě žádosti, která obsahuje

a)   identifikační údaje žadatele,

b)   rozsah, obsah a formát požadovaných dat,

c)   účel, pro který jsou data požadována, a

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU