209/2017 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Částka: 076 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 26. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 361/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU