209/2017 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Částka: 076 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 26. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 361/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
209

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2017
o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst.  2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 113 odst.  8 zákona o elektronických komunikacích, a podle § 41 odst.  3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 37 odst.  2 písm.  a) zákona o poštovních službách:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Zavřít
MENU