209/2017 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Částka: 076 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 26. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


209

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2017
o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst.  2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 113 odst.  8 zákona o elektronických komunikacích, a podle § 41 odst.  3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 37 odst.  2 písm.  a) zákona o poštovních službách:


§ 1

        Vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

        Zrušují se:

1.   Vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací.

2.   Vyhláška č. 26/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.


Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.Příloha k vyhlášce č. 209/2017 Sb.

Vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Příloha PDF (1399 kB)


Zavřít
MENU