208/2017 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

Částka: 076 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 27. června 2017 Nabývá účinnosti: 14. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
208

VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2017,
kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat
a jejich technické parametry        Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry.


ČÁST DRUHÁ

OBECNÉ POŽADAVKY


§ 2

Zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní hra

        (1)  Zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní hra podléhající povolení, (dále jen „zařízení“), je tvořeno uceleným souborem hardwaru a softwaru provozovatele hazardní hry, který slouží k vykonávání činností podle § 5 zákona o hazardních hrách.

        (2)  Zařízení musí obsahovat server, který slouží k řízení činností podle § 5 zákona o hazardních hrách a k ukládání finančních a herních dat (dále jen „server“). Pro identifikaci serveru se použijí obdobně podmínky stanovené v § 8.

        (3)  Zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány loterie, bingo, technická hra nebo živá hra anebo internetová hra, v níž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda, musí obsahovat generátor náhodných čísel.

§ 3

Ochrana a uchovávání herních a finančních dat

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
§ 2 - Zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní hra
§ 3 - Ochrana a uchovávání herních a finančních dat
§ 4 - Umístění serveru
§ 5 - Generátor náhodných čísel
§ 6 - Kryptografické prostředky
§ 7 - Uchovávání herních a finančních dat
ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ PROVOZOVANÉ V HERNÍM PROSTORU
§ 8 - Identifikace koncového zařízení
§ 9 - Vnější zabezpečení koncového zařízení
§ 10 - Vnitřní zabezpečení koncového zařízení
§ 11 - Zobrazovací zařízení
§ 12 - Telekomunikační datové spojení
§ 13 - Tiskárna
§ 14 - Systémy počítadel
§ 15 - Přijímání bankovek a mincí
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 16  
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 18  
Příloha k vyhlášce - Minimální požadavky na kryptografické algoritmy
Zavřít
MENU