206/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. června 2017 Nabývá účinnosti: 29. července 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU