204/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. června 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU