179/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

Částka: 065 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. června 2017 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 13. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 162/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 29. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
179

VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb.,
o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o dovoleném výrobním
provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva


Čl. I

        Vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva, se mění takto:

        1.  V názvu vyhlášky se za slovo „střeliva“ doplňují slova „a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Zrušení některých vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU