178/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 065 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. června 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
178

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. června 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb.,
o obsahových náplních jednotlivých živností,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb. a nařízení vlády č. 155/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Oční optika“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slovo „udané“ nahrazuje slovem „stanovené“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU