176/2017 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. června 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 21. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 79/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 21. března 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
176

VYHLÁŠKA
ze dne 21. června 2017
o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb., k provedení § 57 odst. 18:


§ 1

Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

        Nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte podle vzorců uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence

        (1) Evidence o skutečné spotřebě minerálních olejů, kterou daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, obsahuje údaje o skutečně spotřebovaných minerálních olejích v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese.

        (2) Spotřeba minerálních olejů, které byly použity v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, se prokazuje účetními doklady podle zákona upravujícího účetnictví.

        (3)  V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí

a)   místo spotřeby minerálních olejů,

b)   druh vykonávané práce a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
§ 2 - Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence
§ 3 - Podmínky a způsob výpočtu a prokázání intenzity chovu hospodářských zvířat
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzorce k výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Příloha č. 2 - Tabulka koeficientů pro přepočet počtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Zavřít
MENU