140/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Částka: 050 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. května 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


140

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. dubna 2017
o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného
na veřejné zdravotní pojištění stát


        Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb.:


§ 1

Vyměřovací základ

        Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc.


§ 2

Zrušovací ustanovení

        Nařízení vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se zrušuje.


§ 3
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

Zavřít
MENU