139/2017 Sb.Nařízení vlády o plánování obrany státu

Částka: 050 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. května 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
139

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. dubna 2017
o plánování obrany státu


        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., (dále jen „zákon“):


Plány obrany státu
§ 1

        Plány obrany státu jsou dokumenty, jimiž je stanoven soubor věcných, organizačních a personálních opatření určených k přípravě, řízení a organizaci zajišťování

a)   obrany státu,

b)   plnění mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně,

c)   podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru a

d)   účasti ozbrojených sil na mírových operacích.


§ 2

        Plány obrany státu jsou podle svého obsahu zpracovány jako

a)   ústřední plán obrany státu,

b)   plán odpovídajících sil a prostředků nezbytných k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu (dále jen „plán odpovídajících sil a prostředků“),

c)   plán doplňování odpovídajících sil a prostředků nezbytných k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu (dále jen „plán doplňování odpovídajících sil a prostředků“),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Plány obrany státu
§ 2  
§ 3 - Ústřední plán obrany státu
§ 4 - Plán odpovídajících sil a prostředků a plán doplňování odpovídajících sil a prostředků
§ 5 - Plán operační přípravy státního území a plán realizace operační přípravy státního území
§ 6 - Předběžné operační plány a stálé obranné plány
§ 7 - Seznam opatření a katalog opatření
§ 8 - Plány přípravy občanů k obraně státu
§ 9 - Dílčí plány obrany
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Podklady pro tvorbu plánů obrany státu
§ 14 - Zapracování požadavků
§ 15 - Přechodná ustanovení
§ 16 - Zrušovací ustanovení
§ 17 - Účinnost
Zavřít
MENU