118/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 043 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. dubna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 4. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 28. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
118

VYHLÁŠKA
ze dne 4. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 76 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

        V § 2 odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb. a vyhlášky č. 36/2014 Sb., se věta první zrušuje.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU