115/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 042 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. dubna 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. března 2017 Nabývá účinnosti: 28. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
115

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


Čl. I

        V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 327/2016 Sb., se doplňují body 4 až 7, které znějí:

„4.   Finance

5.   Audit

6.   Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

7.   Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání“.


Čl. II
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU