115/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 042 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. dubna 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. března 2017 Nabývá účinnosti: 28. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


115

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů


        Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


Čl. I

        V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 327/2016 Sb., se doplňují body 4 až 7, které znějí:

„4.   Finance

5.   Audit

6.   Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

7.   Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání“.


Čl. II
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Zavřít
MENU