114/2017 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

Částka: 041 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. dubna 2017 Autor předpisu: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Přijato: 3. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


114

VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 2017
o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany
a politického hnutí


        Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí stanoví podle § 19g odst. 3 a § 19h odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.:


§ 1

        Vzor průkazu předsedy, člena a zaměstnance Úřadu, který je pověřen k výkonu dohledové činnosti nad hospodařením politických stran a politických hnutí, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

        (1)  Průkaz podle § 1 je oboustranná papírová karta o rozměrech 6,8 x 9,9 cm zatavená do průhledné laminační fólie o rozměrech 7,4 x 10,5 cm.

        (2)  Průkaz je na lícové i rubové straně opatřen ochrannými prvky, kterými jsou rastrový šedožlutý podtisk s irisovým přechodem barev, vodoznak, vlákna viditelná za denního světla a vlákna viditelná v ultrafialovém světle.

        (3)  Na lícové straně průkazu pod textem „ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ“ se umísťuje text „PRŮKAZ PŘEDSEDY“, nebo „PRŮKAZ ČLENA“, nebo „PRŮKAZ POVĚŘENÉHO ZAMĚSTNANCE“.


§ 3

        Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu strany a hnutí je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017, s výjimkou ustanovení § 3 a přílohy č. 2 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda:
Mgr. Weis v. r.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 114/2017 Sb.

Vzor průkazu předsedy, členů Úřadu a zaměstnanců Úřadu pověřených k výkonu dohledové činnosti
Příloha PDF (1912 kB)


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114/2017 Sb.

Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu
Příloha PDF (472 kB)


Zavřít
MENU