114/2017 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

Částka: 041 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. dubna 2017 Autor předpisu: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Přijato: 3. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
114

VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 2017
o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany
a politického hnutí


        Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí stanoví podle § 19g odst. 3 a § 19h odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.:


§ 1

        Vzor průkazu předsedy, člena a zaměstnance Úřadu, který je pověřen k výkonu dohledové činnosti nad hospodařením politických stran a politických hnutí, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

        (1)  Průkaz podle § 1 je oboustranná papírová karta o rozměrech 6,8 x 9,9 cm zatavená do průhledné laminační fólie o rozměrech 7,4 x 10,5 cm.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha č. 1 - Vzor průkazu předsedy, členů Úřadu a zaměstnanců Úřadu pověřených k výkonu dohledové činnosti
Příloha č. 2 - Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu
Zavřít
MENU