97/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 038 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. března 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. března 2017 Nabývá účinnosti: 24. května 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
97

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb. a nařízení vlády č. 151/2015 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty:

„Směrnice Komise (EU) 2015/2115 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU