82/2017 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2017)

Částka: 029 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. března 2017 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 13. března 2017 Nabývá účinnosti: 2. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


Ukázka textu předpisu:
82

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 13. března 2017
o vydání cenového rozhodnutí


        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2017 ze dne 2. března 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2016, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

        Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 1/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 2. března 2017, v částce 2. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti a účinnosti.

. . .

Zavřít
MENU