80/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 10. března 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
80

VYHLÁŠKA
ze dne 10. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru
a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 58 odst. 5 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU