76/2017 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 28. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
76

VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2017
o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy
a provozovatelem zařízení služeb        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 8 a § 23d odst. 5:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   minimální rozsah a obsah služeb souvisejících s použitím dráhy a provozem drážního vozidla poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce,

b)   členění zařízení služeb a jejich provozní součásti,

c)   kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy,

d)   minimální rozsah údajů o narušení provozování drážní dopravy předávaných při jeho vykazování mezi stranami smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, regionální nebo na veřejně přístupné vlečce a

e)   obsahové náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy.


§ 2

Minimální rozsah a obsah služeb

        (1)  Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce vyřídí žádost dopravce o přidělení kapacity dráhy, vypracuje jízdní řád podle přidělené kapacity a umožní využití přidělené kapacity dráhy podle sjednaného jízdního řádu.

        (2)  Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce dále zajistí dopravci na základě smlouvy o provozování drážní dopravy přístup ke službám souvisejícím s použitím dráhy a provozem drážního vozidla v rozsahu

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Minimální rozsah a obsah služeb
§ 3 - Členění zařízení služeb a jejich provozní součásti
§ 4 - Kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy
§ 5 - Minimální rozsah údajů předávaných při vykazování narušení provozování drážní dopravy
§ 6 - Obsahové náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha - ROZSAH POUŽITÍ DRÁHY
Zavřít
MENU