70/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 023 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 28. února 2017 Nabývá účinnosti: 15. března 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 218/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU